آژانس تبلیغاتی پرمون طرح "تازنده و سرزنده"

رایتل : موشن‌گرافیک کمپین تابستانه “اول تو قطع کن”

صنعت:
ارتباطات
فعالیت انجام شده:
موشن گرافیک
دپارتمان:
تولید تیزر تبلیغاتی
در راستای ترویج کمپین تابستانه “اول تو قطع کن” رایتل در سال 1399، موشن‌گرافیک این کمپین توسط آژانس تبلیغاتی پرمون‌طرح ساخته شد.