آژانس تبلیغاتی پرمون طرح، تازنده و سرزنده
تهران، ونک
021-88623092

رایتل : موشن‌گرافیک کمپین تابستانه “اول تو قطع کن”

در راستای ترویج کمپین تابستانه “اول تو قطع کن” رایتل در سال 1399، موشن‌گرافیک این کمپین توسط آژانس تبلیغاتی پرمون‌طرح ساخته شد.