بریف دیجیتال مارکتینگ

 • مخاطب هدف (چه کسی، چه چیزی، چه زمانی و چه مکانی)

 • پیام کمپین

 • تحلیل رقبا

 • ملزومات تصویری

 • زمان‌بندی

 • بودجه

 • چک لیست دیجیتال مارکتینگ

 • بازاریابی رسانه‌های اجتماعی

 • بازاریابی محتوایی

 • تبلیغات آنلاین

 • وب سایت

 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .