آژانس تبلیغاتی پرمون طرح "تازنده و سرزنده"
تهران، ونک
021-88623092

کمپین رایتل اول تو قطع کن

صنعت:
ارتباطات
فعالیت انجام شده:
استراتژی ارتباطات، موشن
دپارتمان:
استراتژی ارتباطات
در راستای ترویج کمپین تابستانه “اول تو قطع کن” رایتل در سال 1399، موشن‌گرافیک این کمپین توسط آژانس تبلیغاتی پرمون‌طرح ساخته شد.