آژانس تبلیغاتی پرمون طرح "تازنده و سرزنده"

مینو: تولید محتوای فضای دیجیتال برای ۶۱ سالگی

در شصت و یکمین سالروز تاسیس گروه صنعتی مینو محتوایی برای شبکه‌های اجتماعی این برند طراحی شد.