آژانس تبلیغاتی پرمون طرح "تازنده و سرزنده"
تهران، ونک
021-88623092

طراحی پوستر شامپو اوه

صنعت:
آرایشی بهداشتی
فعالیت انجام شده:
طراحی پوستر
دپارتمان:
گرافیک
Ave4 Send