آژانس تبلیغاتی پرمون طرح "تازنده و سرزنده"

رایتل: کرونا و من

انجمن مستند سازان با حمایت رایتل جشنواره‌ای با نام کرونا و من برگزار کرده است که مخاطبان با ارسال تصاویر و یا قصه‌های خودشون در زمان کرونا می‌تونن در این جشنواره شرکت کنن. طراحی بنرهای این جشنواره توسط آژانس تبلیغاتی پرمون طرح انجام شده است.

 

 

جشنواره کرونا و من با حمایت رایتل

جشنواره کرونا و من با حمایت رایتل

جشنواره کرونا و من با حمایت رایتل