آژانس تبلیغاتی پرمون طرح "تازنده و سرزنده"
تهران، ونک
021-88623092

آگهی تلویزیونی هفت سالگی رایتل

مشتری:
رایتل
صنعت:
ارتباطات
فعالیت انجام شده:
تیزر تبلیغاتی
دپارتمان:
تولید تیزر تبلیغاتی