آژانس تبلیغاتی پرمون طرح "تازنده و سرزنده"

ساخت آگهی تلویزیونی بانک مهر اقتصاد

خیلی وقت‌ها باید همراه جامعه باشیم.. صبر نکنیم تا بقیه کاری کنند.. قدم برداریم به سمت پیشرفت، همدلی، همراهی…
بانک مهر اقتصاد هم با تمرکز بر همین موضوع یک گام در راستای جنگل سازی در استان خوزستان برداشت تا با این کار اقدام به کاهش و حذف ریزگردهایی که از سمت جنوب وارد کشور می‌شدند، کند.
ما هم در آژانس تبلیغاتی پرمون طرح در این پروژه همراه بانک مهر اقتصاد شدیم و در یک کمپین ۳۶۰درجه این حرکت زیبا را به تصویر کشیدیم.