آژانس تبلیغاتی پرمون طرح "تازنده و سرزنده"
تهران، ونک
021-88623092

آگهی‌های تلویزیونی فروشگاه خاجی

مشتری:
فروشگاه خاجی
صنعت:
تجهیزات ساختمانی
فعالیت انجام شده:
تیزر تبلیغاتی، آرم آگهی
دپارتمان:
تولید تیزر تبلیغاتی
آگهی تلویزیونی  
  آرم آگهی  
  پشت صحنه