پخشپخش تلویزیونی و رادیویی

همواره انتخاب رسانه‌ی درست و مناسب برای دسترسی به مخاطبی که می‌خواهید پیامتان را به او برسانید، یک چالش محسوب می‌شود.
در این راه ما برای برنامه‌ریزی، زمان‌بندی و بودجه‌بندی پخش های تلویزیونی و رادیویی کمپین‌های شما همراهتان هستیم و اثربخش‌ترین برنامه‌ها و زمان‌های پخش را به شما پیشنهاد می‌دهیم. پرمون‌طرح به عنوان شرکت همکار با صداوسیما تمام فرایندهای ارتباط با سازمان را برای شما آسان می‌کند.

نمونه کارهامون

ساخت آگهی تلویزیونی بانک مهر اقتصاد توسط شرکت تبلیغاتی پرمون طرح
طراحی آرم آگهی بانک صادرات توسط شرکت تبلیغاتی پرمون طرح
آگهی تلویزیونی کمپین معرف همراه اول 1 200x200 - آگهی تلویزیونی کمپین معرف همراه اول
کمپین از رایتل 20 بگیرین
1 100 درصد معتبر 1 200x200 - کمپین فروش سیم‌کارت‌های دائمی (100%) همراه اول
آرم آگهی طرح طراوت بانک صادرات
آگهی تلویزیونی هفت سالگی رایتل 1 200x200 - آگهی تلویزیونی هفت سالگی رایتل
تماس بان همراه اول 1 200x200 - موشن گرافیک سرویس تماس‌بان همراه اول
سرویس مسیریابی هوشمند همراه اول
رزین بتن 1 200x200 - آگهی تلویزیونی رزین بتن