مفهوم هویت بصری برند

هویت بصری یک برند را می‌توان به ظاهر برند تشبه کرد. این ظاهر اولین چیزی است که مخاطبان آن را می‌بینند و می‌شناسند؛ آن چیزی است که برند را در میان سایر رقبا خاص، متمایز و قابل شناسایی می‌کند. هویت بصری یک برند از عناصر اصلی هویتی و ابزارهای ارتباطی مختلفی تشکیل می‌شود. شناخته شده‌ترین عناصر هویت بصری لوگو و لوگوتایپ، رنگ و سبک‌های گرافیکی‌ برند است. اوراق اداری، کاتالوگ‌ها، بروشورها، بسته‌بندی‌ها، وب‌سایت و … می‌توانند سایر ابزارهای ارتباطی برند  باشند. کاری که این عناصر و ابزارها در کنار هم انجام می‌دهند، ایجاد انسجام در هویت برند است. با به کارگیری منسجم از این عناصر و ابزارها در تمام نقاط تماس برند می‌توان برند را در ذهن مخاطبان قابل شناسایی و به یادماندنی کرد.

۱۴ تیر ۱۳۹۹