آژانس تبلیغاتی یا شرکت تبلیغاتی چیست؟

شرکت تبلیغاتی ، یک سازمان مستقل هست که خدمات حرفه‌ای در حوزه‌ی تبلیغات ارائه می‌دهد. این نوع شرکت‌ها به سایر شرکت‌ها برای دست‌یابی به مخاطبانشان و رساندن پیامشان به آن‌ها کمک می‌کند. خدمات این شرکت‌ها شامل برنامه‌ریزی، تولید، اجرا و مدیریت آگهی‌های تجاری در رسانه‌های مختلف (مانند تلویزیون، رادیو، محیطی، چاپی و آنلاین) برای برندها است.

۲۷ خرداد ۱۳۹۹