تفاوت شرکت تبلیغاتی با کانون تبلیغاتی چیست؟

شرکت‌های تبلیغاتی و کانون‌های تبلیغاتی هر دو در فرایند اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشابه هستند؛ اصلی‌ترین تفاوتی که میان یک شرکت تبلیغاتی و یک کانون تبلیغاتی وجود دارد در‍ حقیقی و حقوقی بودن صاحب امتیاز آن شرکت است. شرکت تبلیغاتی، یک شرکت حقوقی محسوب می‌شود و شرکت متولی امتیاز آن است در حالی که در یک کانون تبلیغاتی یک فرد حقیقی متولی و صاحب امتیاز آن است. این به این معنی است که تمام مراودات و ارتباطات با سایر شرکت‌ها و یا سازمان‌های دولتی (شامل اداره‌ی مالیات، بیمه و غیره) در شرکت تبلیغاتی از طریق یک شرکت و در کانون تبلیغاتی از طریق یک شخص حقیقی انجام می‌شود. مسئولیت پاسخگویی در شرکت تبلیغاتی، بر عهده‌ی شرکت صاحب امتیاز و در کانون تبلیغاتی برعهده‌‌ی شخص حقیقی صاحب امتیاز آن است.

۱۱ آبان ۱۳۹۹