ایده‌پردازی چیست؟

ایده‌پردازی فرایندی خلاق است که با توسعه و تولید ایده‌های جدید برای مشکلات و صورت مسئله‌های موجود پاسخی خلاق ارائه می‌کند. هدف اصلی یک جلسه‌ی ایده‌پردازی کشف زوایا و راه‌های جدید برای موضوع مطرح شده بدون در نظر گرفتن محدودیت‌ها است. هدف تولید ایده‌های زیاد نیست بلکه، رسیدن به بهترین راه حل ممکن برای صورت‌مسئله‌ی مطرح شده و برآورده شدن نیازهای مشتری است. راه حلی کارآمد و قابل اجرا. خروجی‌های ایده‌پردازی می‌تواند به صورت بصری، کلامی و یا نوشتاری باشد. ایده پردازی می‌تواند از طریق انواع تکنیک‌های ایده‌پردازی، مانند طوفان فکری و نمونه سازی اولیه و … انجام شود. نکته‌ی کلیدی‌ای که در برگزاری جلسات ایده‌پردازی باید به آن توجه داشت اینست که در این جلسات به هیچ وجه نباید ایده‌های تولید شده قضاوت شوند.

۲۱ مرداد ۱۳۹۹