انواع تبلیغات چیست؟

با تبدیل شدن اینترنت به بخش جدا نشدنی از زندگی افراد، حضور تبلیغات هم دچار تغییر شده است و تبلیغات هم برای دسترسی هرچه بیشتر به گروه های گسترده‌ مخاطب از ابزارهای نوین استفاده می‌کند. بر این اساس می‌توان تبلیغات را به دو دسته‌ی تبلیغات سنتی و تبلیغات دیجیتالی تقسیم‌بندی کرد.
تبلیغات سنتی، تبلیغاتی است که در آن از ابزارها و رسانه‌های مرسوم گذشته که برای بیش از ۱۵۰ سال مورد استفاده قرار گرفته،  استفاده می‌شود. این نوع تبلیغات شامل مواردی مانند: تبلیغات تلویزیونی، رادیویی، چاپی، مجلات، روزنامه‌ها و تبلیغات محیطی است. این تبلیغات بیشتر به صورت یک ارتباط یک‌ طرفه و تنها به عنوان راهی برای ارسال پیام به مخاطبان عمل می‌کند.
در تبلیغات دیجیتالی از ابزارها و رسانه‌های نوین که بیشتر به صورت دیجیتالی هستند استفاده می‌شود. این نوع تبلیغات شامل مواردی مانند: تبلیغات در موتورهای جستجو، بلاگ‌ها، شبکه‌های اجتماعی، وب‌سایت‌ها، پیامک و … می‌شود. این تبلیغات علاوه بر انتقال پیام برندها به مخاطبانشان، فرصت تعامل داشتن آن‌ها با یکدیگر را نیز فراهم کرده است.

۳۰ تیر ۱۳۹۹