یک آژانس تبلیغاتی چگونه کار می‌کند؟

در یک آژانس تبلیغاتی همه چیز با بریف کارفرما آغاز می‌شود. بریف کارفرما مختصر توضیحاتی درباره‌ی پروژه‌ای است که کارفرما برای انجام آن به آژانس تبلیغاتی مراجعه کرده است. واحد اکانت با هماهنگی با واحد ترافیک آژانس (مسئول تنظیم ترافیک کاری واحدهای مختلف در آژانس است) طی جلسه‌ای با واحد استراتژی، بریف را بررسی کرده و بر اساس آن بریف خلاقیت را برای ارائه به واحد خلاق آماده می‌کنند. واحد اکانت بریف خلاقیت آماده شده را با کارفرما چک می‌کند و پس از تایید، آن‌را به واحد خلاقیت ارجاع داده می‌دهد. در واحد خلاقیت ابتدا بریف توسط مدیر هنری بررسی می‌شود و با در نظر گرفتن نیاز پروژه، بخش‌های مختلف مثل آتلیه طراحی، آتلیه عکاسی، واحد دیجیتال و واحد تولید در پروژه درگیر می‌شوند. در اولین قدم طی یک جلسه‌ی طوفان فکری برای صورت مسئله‌ی بیان شده در بریف، تیم خلاقیت ایده‌پردازی می‌کند. معمولا خروجی به دست آمده از این جلسات طوفان فکری، تعداد زیادی ایده است که توسط مدیر خلاقیت سه مورد از بهترین ایده‌ها انتخاب شده و برای اجرای به تیم‌های مورد نظر ارجاع داده می‌شود. پس از اتمام فرایند طراحی، طی یک جلسه‌ی داخلی در آژانس که با حضور تیم‌های استراتژی، اکانت و خلاقیت برگزار می‌شود ، خروجی‌های تولید شده مورد بررسی قرار می‌گیرند و در قالب یک پرزنتیشن برای ارائه به کارفرما، نهایی می‌شوند. پس از هماهنگی جلسه‌ی ارائه با کارفرما توسط اکانت پروژه، جلسه‌ی ارائه برگزار می‌شود و بازخورد کارفرما درباره‌ی خروجی‌های ارائه شده گرفته می شود. درصورت نیاز به ادیت و بازنگری طرح‌ها پروژه دوباره به ترافیک کاری واحد خلاقیت باز می‌گردد. مرحله بعد از تایید طرح‌های ارائه شده، خریداری رسانه‌های مورد نظر برای اکران است.

۱۱ آبان ۱۳۹۹