ساخت آگهی تلویزیونی بانک مهر اقتصاد

پروژه: ساخت آگهی تلویزیونی
شرکت سفارش‌دهنده: بانک مهر اقتصاد
مجری: آژانس تبلیغاتی پرمون‌طرح

خیلی وقت‌ها باید همراه جامعه باشیم.. صبر نکنیم تا بقیه کاری کنند.. قدم برداریم به سمت پیشرفت، همدلی، همراهی…
بانک مهر اقتصاد هم با تمرکز بر همین موضوع یک گام در راستای جنگل سازی در استان خوزستان برداشت تا با این کار اقدام به کاهش و حذف ریزگردهایی که از سمت جنوب وارد کشور می‌شدند، کند.
ما هم در آژانس تبلیغاتی پرمون طرح در این پروژه همراه بانک مهر اقتصاد شدیم و در یک کمپین ۳۶۰درجه این حرکت زیبا را به تصویر کشیدیم.

 

سایر کارهامون

ویدئوی شبکه های اجتماعی استیل البرز