فروشگاه خاجی

فروشگاه خاجی مشتری کانون تبلیغاتی پرمون طرح

طی چندین جلسه كه برای مشاوره و سناریو ارتباط داشتیم، اهمیت دادن و احترام گذاشتن به سلیقه مشتری بیش از هر چیز مهم‌ترین نكته به نظر می‌رسید.
ضمن اینكه در طی مدت فیلم‌برداری، كادر حرفه‌ای، بسیار صبور و خوشفكر “پرمون‌طرح” زحمت ساخت تیزر رو متحمل شدن.
بر خودم لازم می‌دونیم، از تك تك عوامل ساخت تیزر كه در تمام این مدت درخواست‌های ما رو با آرامش كامل بررسی كرده و پاسخگو بودند تشكر می‌کنیم و براشون آرزوی موفقیت هر چه بیشتر داریم.
مدیر روابط عمومی فروشگاه خاجی

۱۷ اسفند ۱۳۹۸