ایران‌کارت

لوگو ایران کارت از مشتریان کانون تبلیغاتی پرمون طرح

بدین‌وسیله مراتب قدردانی و سپاس پروژه ایران‌کارت را از حسن همکاری و زحمات بی‌شائبه شما و همچنن ایده‌های نوین و هوشمندانه‌تان که ما را به نحو احسنت در راستای نیل به هدفمان یاری نمود، اعلام نموده، برای‌تان در تمامی عرصه‌های زندگی آرزوی موفقیت و بهرمندی می‌نماییم.

۱۷ اسفند ۱۳۹۸